Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 03/10/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03F 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03F 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03F 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03F 16 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03F 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03F 6 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 8 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03F 14 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03F 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03F 4 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 9 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 6 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 14 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03F 19 22 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03F 19 24 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03F 5 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 15 12,19 954,36
HH03F 7 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 35 12,45 974,36
HH03F 11 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 14 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 16 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 18 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03F 4 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03F 8 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03F 9 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 10 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 11 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 15 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03F 16 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03F 18 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
                     
HH03F 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03F 5 4 71,96 Tây Đông 12 80% 20 12,28 883,52
HH03F 9 4 71,96 Tây Đông 12 80% 20 12,28 883,52
HH03F 10 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03F 12 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03F 14 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03F 15 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03F 16 4 71,96 Tây Đông 12 80% 20 12,28 883,52
HH03F 18 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03F 9 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 12 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
                     
HH03F 3 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 55 12,77 914,56
HH03F 4 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 18 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 19 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 3 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03F 12 14 71,63 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 16 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 18 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 2 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 10 12,14 869,56
HH03F 8 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 11 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 14 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 15 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 16 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 18 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 5 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 15 12,21 874,56
HH03F 8 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 10 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 11 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 14 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 15 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03F 16 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03F 18 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
                     
HH03F 4 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,20
HH03F 9 10 68,35 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 11 10 68,35 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 15 10 68,35 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 16 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 35 12,51 855,20
HH03F 19 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,20
HH03F 3 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,20
HH03F 14 12 68,35 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F 15 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,20
HH03F 16 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,20
HH03F 17 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,20
HH03F 2 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 15 12,22 835,20
HH03F 9 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 20 12,29 840,20
HH03F 12 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 25 12,37 845,20
HH03F 18 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 20 12,29 840,20
HH03F 19 26 68,35 Nam Bắc 12 80% 20 12,29 840,20
HH03F 12 30 68,35 Nam Bắc 12 80% 25 12,37 845,20
                     
HH03F 19 20 62,64 Nam Bắc 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03F Kiot 56 43,25 Nam   27,27 80% 570 40,45 1.749,43
HH03F Kiot 20 40,03 Bắc   35 80% 870 56,73 2.271,05
HH03F Kiot 54 40,03 Nam   27 80% 570 41,24 1.650,81
HH03F Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F Kiot 16 36,69 Bắc   35 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F Kiot 46 35,02 Nam   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F Kiot 14 34,44 Bắc   35,35 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03F Kiot 36 33,19 Đông   27 80% TT Liên hệ Liên hệ